Våra värderingar

Kampsport för Barn och ungdomar

Främjar, utvecklar och förbättrar självförtroendet, disciplin, koncentrationsförmågan och målmedvetenhet i samband med fysisk träning som ger bättre kondition, motorik och smidighet. Man tränar både kropp och själ och tränar utefter sina egna förutsättningar. I kampsport sitter ingen på bänken!
Man lär sig även att försvara sig emot olika typer av våld – Allt detta i en kontrollerad, säker och trygg miljö med engagerade ledare.

Diciplin

I samtliga åldrar och träningsgrupper är disciplinen en av de viktigaste elementen inom kampsport. Med detta menas inte att vi sysslar med militärisk ordning och reda, utan handlar mer om att lära sig respektera sig själv, sina kamrater, ledare och sin omgivning.
Det är väldigt viktigt att lyssna på sin ledare och respektera sina kamrater under träningen eftersom skaderisken ökar dramatiskt om man är ouppmärksam.
Vi tränar för att lära och utvecklas som människor, inte för att skada varandra.

Stämningen i vår träningslokal skall vara god och lättsam, vi vill att alla skall vara glada hos oss, samtidigt som vi tar vår träning på allvar! Att visa respekt för varandra, både inne i och utanför lokalen, och att alltid vara en representant för klubben och sporten, är något vi talar mycket om.

Våra utövare är stolta över sin klubb och sin sport och talar ofta och gärna om dessa och aldrig illa om någon annan! Ungdomar kan under perioder i livet ifrågasätta vuxna och ha problem med auktoritet.
Att redan från början lära sig visa respekt för sin omgivning hjälper dem att hantera sin inställning till livet.
Vi hälsar på varandra i grupp innan träningen påbörjas, och gör samma sak när vi avslutar. Detta har visat sig öka koncentrationen och kvalitén på träningarna samtidigt som vi visar varandra respekt!
I kampsporten är ord som respekt, artighet, empati och integritet inte bara ord. Det är en naturlig och fast del i vår träning.

Utanförskap

Grupptryck är en betydande fenomen bland alla människor och mobbning förekommer i alla åldrar. Att falla till föga och ge efter för grupptryck är ofta ett tecken på att man är osäker och rädd, och när man tar sina beslut ersätter man sin självständighet med andras åsikter.
Dessvärre innebär det inte sällan att det leder till dåliga beslut och ett negativt sätt att söka uppmärksamhet. Hos oss får man förebilder, både bland vuxna och ungdomar i alla åldrar, som förmedlar positiv energi och man lär sig hantera både med- och motgångar självständigt.
Behovet av kamrater är lika stort som alltid, men man lär sig att kunna stå på egna ben och tänkta självständigt! Vi vill att var och en skall vara stolt över den dom är!

Fördomar

Inom kampsport talar vi ständigt om disciplin, respekt, ödmjukhet, och tålamod. Detta är, till skillnad av den bild av kampsport som figurerar i filmer och media, samt i folks fördomar, något som vi anser är det allra viktigaste att lära sig innan man bli en sann kampsportare!
Att ordet respekt förekommer nästan besvärande ofta i den här texten är inte en slump… Vi vill verka för att informera våra utövare, föräldrar, lärare, kompisar och andra om vad kampsport egentligen är och vilka värderingar vi står för. Inte minst vill vi berätta vår egen historia och vad kampsport kan ge tillbaka till en passionerad utövare.
Om någon undrar något, eller än värre påstår något som inte stämmer, så är de ALLTID välkomna till oss för att delta eller bara titta på, vi svarar gärna på frågor och hjälper dem att få en bild som är med sanningen överensstämmande. Allt för att slippa arbeta i motvind emot fördomar och felaktiga uppfattningar om vår verksamhet.

Att med mental och fysisk träning kunna motstå, undvika eller kontrollera en våldsam konfrontation gör att man växer som människa och att man i regel löper en mindre risk att hamna i bråk.
Kunskapen om inte bara tekniker i självförsvarssyfte, utan även en mental styrka ger oss kraften att undvika våld. En kraft baserad på den träning som vi bedriver i Lidköping Kampsport!
Viktigt att veta är att allt våld inte är kampsport, och att vi som tränar kampsport inte är några förespråkare av våld eller fysiska konfrontationer. Barn och ungdomar som hamnar i bråk på skolgården är ganska vanligt, och en kampsportare döms MYCKET HÅRDARE än någon annan om denne hamnar i en fysisk konfrontation. De som inte vet vad vi sysslar med drar gärna paralleller mellan all typ av fysiskt våld, milt eller hårt, till kampsporten. I de, ytterst ovanliga, fall där våra elever på något sätt misskött sig så hanterar vi det omedelbart i klubben och jobbar aktivt med att sådant aldrig skall behöva hända.
I jämförelse med en rad andra populära sporter så är vi övertygade om att våra utövare har en moral och disciplin som utmärker sig som mycket god i samhället.
Detta som en effekt av ett långt och målmedvetet arbete med de bitarna hos våra elever! Detta märks inte minst i våra omklädningsrum, där det är god stämning och en respektfull ton. Vi sysslar med kampsport för att lära oss att slippa slåss utanför vår träningslokal och vårat mål är att växa som människor och sprida känslan av självsäkert lugn och ödmjukhet – Kampsportens ledord!